Alla rum

  • Rengöring av golv, socklar, trösklar, lister samt dörrar och dörrkarmar
  • Vid våttorkning av vissa äldre golv tas diskussion innan arbetet påbörjas
  • Väggar och tak dammas och eventuella spindelnät tas bort
  • Rengöring av element, även bakom
  • Rengöring av ventiler (ej inuti), elskåp, vägguttag och strömbrytare
  • Rengöring av fönsterbänkar
  • Rengöring av klädkammare, garderober, skåp och lådor in- och utvändigt under förutsättning att det är tomt