Kvalitet & miljö

Kvalitet & Miljö

NOVA’s miljöpolicy

NOVA städ utför lokalvårdstjänster inom Storstockholm med omnejd för offentlig och privat sektor.

Tjänsterna utförs med mål att minska miljöpåverkan vad gäller

  • Kemikalieförbrukning
  • Energianvändning
  • Avfall

I samarbete med kunden och inom vårt eget företag arbetar vi ständigt med att minska miljöpåverkan och att följa tillämplig miljölagstiftning