Väggar

  • Borttaga lättlösliga fläckar på dörrar, väggar, dörrfoder samt på/kring strömbrytare
  • Avfläcka utsatta ställen i entré och mellanglas
  • Dammtorka fönsterbänkar, lister, golvsocklar och väggdekorationer