Övrig kontorsstädning

Samtliga lokaler ska se prydliga ut efter utförd städning 1 gång/månad: Inventera förbrukningsmaterial samt beställa material från NOVA